Роден в Пловдив. Завършва медицина във ВМИ – Пловдив през 1990 година. От самото си завършване работи активно в областта на фармацията и храненето. Използва интегралния медицински подход към превенцията и лечението на болестите, включващ лечение както с природни, така и с фармацевтични продукти,  а също така храни и хранителни добавки. Член е на Българското Научно Дружество по Хранене и Диететика. Има придобита специалност по Хранене и Диететика.

Д-р Шишков е профилиран в изграждането на цялостни индивидуални лечебно-профилактични и оздравителни програми, както и на диетични планове, насочени към преодоляване на здравословни проблеми и достигане на състоянието на „оптимално здраве“, в съответствие с принципите на орто-молекулярната и функционалната медицина. Д-р Шишков е автор на редица публикации в популярни издания, посветени на рационалното хранене и модерните хранителни добавки с доказан клиничен ефект и безопасното им приложение. Участвал е и в редица телевизионни предавания на здравна тематика. Основната научна област, в която работи понастоящем е анти-ейджинг медицината, насочена към постигане на активно дълголетие.

Add to cart