Информация за компанията

„Артлайф – София“ ООД, София е вносител на хранителнидобавки, произведени от Артлайф, Русия, регистриранапрез 1997 г. в гр. Томск. Компанията е едно от водещитепредприятия на пазара за здравословни иоздравителни продукти в Русия. Разработени ирегистрирани са БАД, които активиратзащитните свойства на организма, регулиратнеговия обмен и енергийните процеси,обезпечават нормалното функциониране и подобряват дейността на органите. Те сапредназначени за профилактика и корекция нанарушения във работата на всички органи исистеми на човешкия организъм.

Основните партньори на Артлайф са в Япония, Южна Корея, Германия, Индия, Киргизия, Узбекистан, Украйна, Белорусия, Казахстан и др. За 17 години тя е изградиламощна научно-изследователска и производствена база, разположена вспециално подбран в уникален от екологична и природна гледна точка район в севернотоподножие на планината Алтай и еспециализирано в преработката на растителнисуровини.

Местоположението на предприятието е специалноподбрано в уникален отекологична и природна гледнаточка район в северното подножиена планината Алтай и еспециализирано в преработката на растителнисуровини.

Системата за управление на качествотое сертифицирана по ISO 9001:2000. Компанията е сертифицирана и по НАССР. Продукцията на компанията се произвежда всъответствие с изискванията на „Халал”.

Адрес: ул.Княз Борис 1, д.97, партер
artlife.bg
тел: 087 782 16 05

Стандарты качества

Add to cart