Профилактика на онкологичните заболяваните

Профилактика на онкологичните заболяваните 1 етап- 2 месяца 1. Ункарин: 2к. 3 пъти на ден 2. Новомегин: 1к. 2 пхти на ден 3. Кальцимакс: 1к. 2 пъти на ден 2…