Защита на бъбриците

Следвайте тази рецепта за защита на бъбреците 1 етап- 1 месяц 1. Цетразин: 1т. 3 пъти на ден 2. Ренсепт: 2т. 3 пъти на дег 3. Ункарин: 2к. 3 пъти…