Защита на бъбриците

Защита на бъбриците

Следвайте тази рецепта за защита на бъбреците

1 етап- 1 месяц

1. Цетразин: 1т. 3 пъти на ден
2. Ренсепт: 2т. 3 пъти на дег
3. Ункарин: 2к. 3 пъти на ден

2 етап- 1 месяц

1. Цетразин: 1т. 3 пъти на ден
2. Фиторен: 2т. 3 пъти на ден
3. Персифен: 2к. 3 пъти на ден

Add to cart