Прфилактика на инсулта

1 етап- 2 месяца

1. Лецитин: 1 ст. лож. 2 пъти на ден
2. София: 1т, 2 пъти на ден
3. Нейростронг: 1т. 3 пъти на ден
4. Олеопрен Нейро: 1к. 2 пъти на ден

2 етап- 2 месяца

1. Новомегин: 1к. 2 пъти на ден
2. Олеопрен Нейро: 1к. 2 пъти на ден
3. София : 1т. 2 пъти на ден
4. Атеролекс: 1к. 2 пъти на ден

X
Add to cart