Профилактика на хипертонията

1 етап- 2 месяца

1. АД баланс: 1к. 2 пъти на ден
2. Новомегин: 1к, 2 пъти на ден
3. Кардиогел: 1ч. лож. 2-3 пъти на ден
4. Седагел: 1ч. лож. Й пъти на ден

2 етап- 2 месяца

1. Нейростронг: 2т. 2 пъти на ден
2. Нейростабил: 1-2 т. 2 пъти на ден
3. София: йт, 2 пъти на ден
4. Лецитин: 1 ст. лож. 2 пъти на ден
5. Седагел: 1 ч. лож. Пъти на ден

X
Add to cart