Стави и гръбначен стълб

1 етап- 2 месяца

1. Кальцимакс: 1к. 2 пъти на ден
2. Новомегин: 1к. 2 пъти на ден
3. Джойнт Флекс: 2т, 3 пъти на дег

2 етап- 2 месяца

1. Кальцимакс: 1к. 2 пъти на ден
2. Джойнт Флекс: 2т, 3 пъти на ден

X
Add to cart